پوشش سیلر کنیتکس | سیلر کنتکس

سیلر کنیتکس یا کنتکس ساختمان شرح محصول: این محصول ضمن قدرت نفوذ، مقاومت بسیار بالا نسبت به تغییرات شدید دما ، رطوبت بستر و همچنین وجود املاح،حضور در محیط های قلیای در انواع مصالح ، انواع شرایط آب و هوایی میتواند با حفظ خاصیت تنفش پذیری بستر ،چسبندگی بلند مدت رنگ رویه در سطح نما و کلیه سطوح ساختمانی را به مدت طولانی تضمین و محافظت نماید ، میتوان سیلر کنیتکس را بهترین آستری رنگ کنیتکس معرفی کرد که چسبندگی رنگ را تضمین نموده و سبب افزایش دوام رنگ میگردد . پایه این سیلر متناسب با نوع رنگ کنیتکس نما میباشد .   ویژگی ها و مزایا : مقاومت بسیار بالایی در برابر شستشو ، سایش ، نفوذ آب و مواد قلیایی و مواد شیمایی ( سیلر ضد آب ،…
خواندن ادامه