فرم درخواست نمایندگی از شرکت الوان پوشش تهران

خانه / فرم درخواست نمایندگی از شرکت الوان پوشش تهران

از شرکت ها و فروشگاه ها و مراکز فعال در زمینه فعالیت های رنگ ها و پوشش های ساختمانی دعوت میگردد ، بعنوان نماینده الوان پوشش تهران ، در کلیه شهر های کشور نسبت به اخذ (اعطای) نمایندگی اقدام نمایند، بدیهی است که خدمات و مزایای نمایندگی در قرارداد به اطلاع ایشان خواهد رسید.

لطفا” فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

 


نام شرکت یا فروشگاه:

انتخاب زمینه همکاری:

آدرس محل کار:

تلفن:

ارسال فایل ضمیمه:شامل کپی جواز یا ثبت شرکت - اجاره نامه-سند مالکیت

کد امنیتی:
captcha