پوشش محافظتی نانو فلزات

پوشش های آبگریز سطوح فلزی به واسطه اتصال شیمیایی سطح سبب کاهش شدید سطح تماس شده و سطوح فوق آبگریزی ایجاد میکند ، لذا انواع آلاینده ، مواد قطبی(آب و... )، گرد و غباربه سختی میتوانند روی سطح قرار بگیرند. این محصولات دارای  خواص آبگریزی فوق بی نظیری میباشد . استفاده نانو مواد خود تمیز شونده ساختمان های با نما های فلزی ، کامپوزیتی اسفاده از این محصول سبب کاهش هزینه نظافت و حفظ زیبایی نما ، سطوح فوق آبگریز در طول مدت بهره برداری خواهد شد.   ویژگی و مزایا :   ایجاد خاصیت ضد باکتری ، ضد آب آلودگی روی نمای کامپوزیت ساختمان تشکیل سطوح ابر آبگریز ، مواد روغن گریز ، نمای کامپوزیت نانو کاهش شدید نیروی کشش سطحی و ایجاد سطحی فوق آبگریز و تاخیر در…
خواندن ادامه