پوشش ضد شوره نمای ساختمان

پوشش های ضد شوره نمای ساختمان شرح محصول: این محصول با نفوذ در سطح نما و واکنش با مواد معدنی و ترکیبات آزاد موجود در سنگ ، سیمان ، بتن ، آجر و... همچنین پر نمودن کاپیلار ها و مکانیزم های تعریف شده برای این محصول از رشد ، پیشرفت ، گسترش ترکیبات شوره زا ،  سفیدک زدن ، قارچ و خزه و... روی نما ساختمان جلوگیری نموده و حالت طبیعی آن را حفظ مینماید. ویژگی ها و مزایا : جلوگیری از ایجاد ، رشد شوره آجر ، سنگ ، سیمان ، بتن و... ضد کپک ، هاگ ها و میکروارگانیسم ها ، موجود در نما یا مصالح به کار رفته ضد قارچ ، خزه و ... در محیط های شرجی و مرطوب جلوگیری از نفوذ رطوبت و واکنش عوامل…
خواندن ادامه