مواد رفع شوره و سفیدک رنگ ساختمان

مواد مخصوص رفع شوره رنگ ساختمان شرح محصول: ایجاد شوره نمای ساختمان ، آجر نما ، دیوار گچی ، سنگ و رشد و پیشرفت کپک ، خزه در مناطق شرجی و مستعد این موضوع همواره از دغدقه های مهندسین ، سازندگان و کافرمایان بوده که چگونه در جهت رفع و حذف این عوامل اقدام کنند و از چه نوع مواد ضد شوره آجر نما ، رفع کپک ، قارچ و غیره استفاده کنند تا نمای ساختمان عاری از این عوامل گردند. دلایل ایجاد شوره بر روی نما های معدنی عوامل متعددی می‌تواند دخیل باشد ، مانند : وجود نمک های محلول در دیواره وجود رطوبت کافی که نمک ها را به محلول های نمکی تبدیل میکنند وجود کاپیلار ها برای حرکت محلولهای نمکی به سمت سطح دیواره و تبخیر نمکهای…
خواندن ادامه